Лабораторія Plant Clinic

Лабораторія Plant clinic створена і функціонує з 2014 р як консультаційно-діагностичний центр, який забезпечує супровід продуктів ТОВ "НЕРТУС" і ТОВ "НЕРТУС АГРО".

Оснащення лабораторії - сучасне комп'ютерне та лабораторне обладнання, техніка для микроскопирования і всі матеріали, необхідні для виконання зазначених видів робіт.

Лабораторія атестована на виконання таких робіт:

- аналіз насіння с.-г. культур (зернових, зернобобових, олійних, технічних, овочевих, баштанних, кормових культур, медоносних трав):
- визначення енергії проростання і схожості насіння;
- визначення маси 1000 насінин;
- визначення зараженості насіння хворобами;
- визначення пошкодження та заселеності насіння шкідниками;
- аналіз рослинних проб зернових, зерно-бобових, овочевих культур і соняшнику:
- визначення ураженості рослин хворобами.
- визначення пошкодження рослин шкідниками.

Крім того, з 2017 р лабораторія проводить:

l функціональну діагностику мінерального живлення рослин, що дозволяє виявляти і контролювати потребу рослин в 14 макро- і мікроелементи.

Якщо Ви хочете відправити на діагностику рослини, потрібно:

- в телефонному режимі позначити хвилюючу Вас проблему, і, виходячи з цього, отримати консультацію щодо правильного відбору і упаковці проб рослин, щоб після пересилки ми отримали їх максимально придатними для роботи;

- відібрати рослинну пробу з чіткими симптомами ураження / пошкодження і упакувати її згідно з отриманими рекомендаціями;

- до проби додати інформацію про назву і місцезнаходження господарства, назву сорту / гібрида із попередників, застосованих добривах і пестицидах.

Якщо Ви хочете відправити на аналіз насіння, потрібно:

- надати нам середню пробу партії насіння (0,5-1 кг), відібрану згідно ДСТУ 4138-2002;

- вказати на етикетці (пакеті) назва і місце розташування господарства, культуру, назву сорту / гібрида.

Для ефективного взаємного співробітництва - узгодження термінів проведення даного аналізу, порядку відбору, упаковки, відправки проб, просимо попередньо зв'язатися з нами в телефонному режимі.

Контактний телефон (067) 574 32 28 (зав. лабораторією, фітопатолог, Черняєва Ірина Миколаївна)

*Для забезпечення якісного зворотнього зв'язку просимо обов'язково вказувати Ваші контактні телефони та електронну пошту, а також ім'я та контакти менеджера з технічної підтримки ТОВ «Нертус».

Довідка про результати проведеного аналізу з рекомендаціями буде відправлено на вказану Вами електронну адресу.

Аналізи виконуються відповідно до ДСТУ/ISO і загальноприйнятими методиками досліджень. Результати надаються у вигляді довідок з фотографіями/графіками і рекомендаціями щодо розв'язання виявлених проблем.

Штат лабораторії - 5 наукових співробітників, з досвідом роботи в професії від 13 до 40 років:

- завідуюча лабораторією, - І.М. Черняєва,  фітопатолог
- науч. співробітник - І. С. Лучна, канд. с.-г. наук, фітопатолог
- науч. співробітник - Т. Ю. Маркова, ентомолог
- інженер-лаборант Е. А. Вус

 Ми раді звернути всі наші знання, досвід і можливості на користь сільгоспвиробників.

                                                                                                  

                                                                                       Свідоцтво про атестацію № 01-0057 / 2016 від 30 червня 2016 р ДП   

                                                            «Харківський регіональний науково-виробничий  центр стандартизації, метрології та сертифікації»

НАША АДРЕСА:

м. Харків, вул. Нетеченська, 25, оф. 31 Тел.: (067) 574 32 28, 067 579 68 62

е-mail: agrocentr@nertus.ua 

alt
Зворотній
зв'язок